ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo DOMA ZDRAVLJA OSIJEK:

1. Monika Jeđuđ, dr. med., spec. obiteljske medicine, predsjednik

2. Ilija Čelebić dr. med., spec. medicine rada i športa, član

3. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent., spec. oralne kirurgije, član

4. Sanela Peljhan dipl. iur., član nemedicinske struke

5. Romana Bogojević, dr. med., spec. obiteljske medicine, član koji nije radnik DOMA

ZDRAVLJA OSIJEK