SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Rukovoditelj Odjela obiteljske ( opće ) medicine, zdravstvene zaštite žena i palijativne skrbi
Dunja Ljubičić, dr.med., spec. obiteljske medicine
Tel: 031/ 352-966
E-mail: dunja.ljubicic@dzo.hr

Rukovoditelj Odjela zdravstvene zaštite predškolske djece

Rukovoditelj Odjela patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege
Vera Voloder , mag.med.techn.
Tel: 031/ 225-450
E-mail: patronaza@dzo.hr

Rukovoditelj Odjela radiološke dijagnostike
Kristina Vidačić, dr.med., spec. radiologije
Tel: 031/ 225-327
E-mail:    kristina.vidacic@dzo.hr

Rukovoditelj Odjela specijalističko-konzilijarne zdravstene zaštite
Livija Sušić, dr.med., spec. kardiologije
Dubravka Drokan, viši fizikalni terapeut voditelj fizikalne terapije
Tel: 031/ 225-304
E-mail: livija.susic@dzo.hr

Rukovoditelj Odjela specijalističko-konzilijarne dentalne zdravstene zaštite
dr.sc. Miroslav Sikora, dr.med., dr.med.dent., spec. oralne patologije
Tel: 031/ 225-379
E-mail: oralna.patologija@dzo.hr

Rukovoditelj Odjela medicine rada
Ilija Čelebić, dr.med., spec. medicine rada i sporta
Tel: 031/ 225-340
E-mail: ilija.celebic@dzo.hr

Rukovoditelj Odjela dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite
Eleonora Mandžukić, dr.med.dent.
Tel: 031/ 530 – 360
E-mail: dentalna.jug2@dzo.hr