RAVNATELJSTVO

Mato Lukić, dipl.soc.radnik – ravnatelj
Tel: 031/ 225 400
E-mail: ravnateljstvo@dzo.hr

doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med., spec. radiologije – zamjenik ravnatelja

Sanja Vrban – administrativni tajnik
Tel: 031/ 225 400
E-mail: ravnateljstvo@dzo.hr

Dragica Pavlović, mag.med.techn. – pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra
Tel: 031 225 382
E-mail: dragica.pavlovic@dzo.hr