pedijatrija
PEDIJATRIJA – OSIJEK

GORNJI GRAD

DONJI GRAD

JASNA SARKA, dr.med., spec. pedijatar
medicinska sestra: Anita Bašić
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1
tel: 031/500-724
e-mail : pedijatrija.dgo@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne  ,  parni datumi poslijepodne
radna subota: 3. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

RETFALA

prim. mr.sc. MAJA ŠTIMAC, specijalist pedijatar, subspecijalist neonatolog, IBCLC
medicinska sestra : Nataša Kovač 
Osijek, Ljudevita Posavskog 2
tel: 031/300-501
e-mail: maja.stimac@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne,
neparni datumi poslijepodne
radna subota: 2. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

INDUSTRIJSKA ČETVRT

DUŠANKA DANILOVIĆ, dr.med., specijalist pedijatar
medicinska sestra: Andrea Jelić
Osijek, Drinska 8
tel: 031/274-464
e-mail: danilovic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne
neparni datumi poslijepodne
radna subota: 4. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

JUG 2

MAJA MEĐIMUREC, dr.med.spec.pedijatar
medicinska sestra: Roberta Kljaić
Osijek, Biševska 32
tel: 031/225-352
e-mail: pedijatrija.jug2@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne  ,  parni datumi poslijepodne
radna subota: 4. u mjesecu