PEDIJATRIJA 2017-05-29T11:46:17+00:00

pedijatrija
PEDIJATRIJA – OSIJEK

GORNJI GRAD

VLATKA KRIZMANIĆ, dr.med., spec. pedijatar
medicinski tehničar : Karlo Cvetković 
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-362
e-mail: krizmanic@dzo.hr
radno vrijeme:
parni datum: 07:00 – 14:30
neparni datum: 13:00 – 20:30
radna subota: 3. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

JADRANKA PETROVIĆ-SCHNEIDER, dr.med., specijalist pedijatar
medicinska sestra: Dona Ćirić
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-365
e-mail: jadranka.ps@dzo.hr
radno vrijeme:
neparni datum: 07:00 – 14:30
parni datum: 13:00 – 20:30
radna subota: 1. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

DONJI GRAD

IVANA VUČEMILOVIĆ ŠIMUNOVIĆ, dr.med., spec. pedijatar
subspecijalist pedijatrijske pulmologije
medicinska sestra: Anita Bašić
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1
tel: 031/500-724
e-mail : ivana.vs@dzo.hr
radno vrijeme:
neparni datum: 07:00 – 14:30
parni datum: 13:00 – 20:30
radna subota: 3. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

RETFALA

Prim. mr.s.c MAJA ŠTIMAC, specijalist pedijatar, subspecijalist neonatolog
medicinska sestra : Nataša Kovač 
Osijek, Ljudevita Posavskog 2
tel: 031/300-501
e-mail: maja.stimac@dzo.hr
radno vrijeme:
parni datum: 07:00 – 14:30
neparni datum: 13:30 – 21:00
radna subota: 2. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)

INDUSTRIJSKA ČETVRT

DUŠANKA DANILOVIĆ, dr.med., specijalist pedijatar
medicinska sestra: Andreja Habuš
Osijek, Drinska 8
tel: 031/274-464
e-mail: danilovic@dzo.hr
radno vrijeme:
parni datum: 07:00 – 14:30
neparni datum: 13:00 – 20:30
radna subota: 4. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)