obiteljska-medicina
OBITELJSKA MEDICINA – OSIJEK

Park kralja Petra Krešimira IV. 6


DZO 01

VEDRANA ĆOSIĆ, dr.med., spec. obiteljske  medicine 
medicinska sestra: Zdenka Bula
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-368
e-mail: vedrana.cosic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota 3. u mjesecu

EMANUELA IVKOVIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Marina Mitrović, dr.med.
medicinska sestra: Doris Grgur
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-339
e-mail: emanuela.ivkovic@dzo.hr
radno vrijeme: parni prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

doc.dr.sc. MARIO ĆURKOVIĆ, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Marija Mrković
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-311
e-mail: mario.curkovic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne,neparni poslijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

Prolaz Snježne Gospe 1B


DZO 01
DZO 01

IVANA SLIŠKOVIĆ, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Lidija Glavaš
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1B
tel: 031/501-130
e-mail: ivana.sliskovic@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni poslijepodne
radna subota: zadnja u mjesecu

MIRNA MIŠKOVIĆ, dr.med.  
medicinska sestra: Zdenka Milotić
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1B
tel: 031/501-092
e-mail: obiteljska.dgo1@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni poslijepodne
radna subota: 4. u mjesecu

Biševska 32


HELENA PEJIĆ POPOVIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Lenka Flegar
Osijek, Biševska 32
tel: 031/531-211
e-mail: helena.pejic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

IVANA MASLAĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Dunja Šojat, dr.med.
medicinska sestra: Ivana Dvoržak
Osijek, Biševska 32
tel: 031/507-377
e-mail: ivana.maslac@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni poslijepodne
radna subota: 3. u mjesecu

MARTINA RIKERT, dr.med. (na specijalizaciji) ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Valentina Vranješ, dr.med.
medicinska sestra: Matea Kovčalija
Osijek, Biševska 32
tel: 031/333-018
e-mail: martina.rikert@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni poslijepodne
radna subota: 3. u mjesecu

Drinska 8


IVONA PONGRAC, dr.med., spec. obiteljske  medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Branka Franjić
Osijek, Drinska 8
tel: 031/273-848
e-mail: ivona.pongrac@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni datumi poslijepodne,
radna subota: 1. u mjesecu

Mr.sc. STELA ROSO LJULJ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Mirjana Sumrak
Osijek, Drinska 8
tel. : 031/271-525
e-mail : obiteljska.osijek6@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota :

 Ljudevita Posavskog 2


MARTINA VUKNIĆ, dr.med. (na specijalizaciji) ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Lora Jerković, dr.med.
medicinska sestra: Vedrana Ban
Osijek, Ljudevita Posavskog 2
tel: 031/302-651
e-mail: martina.vuknic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni datumi prijepodne
radna subota: 2. u mjesecu

Prolaz Josipa Leovića 4


BOJANA VAKANJAC, dr.med.
zamjena: Stela Roso Ljulj, dr.med.
medicinska sestra: Blanka Nagy
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/373-484
e-mail: bojana.vakanjac@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota 3. u mjesecu

KARMELA AMBRINAC, dr.med., spec. obiteljske  medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Mirjana Olujić
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/533-248
e-mail: ambrinac@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni datumi poslijepodne
radna subota zadnja u mjesecu

IVANA DRUŠKO, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Tatjana Polgar Pavošević, dr.med.
medicinska sestra : Nevenka Sudarić
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/201-511
e-mail: ivana.greksa@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni datumi poslijepodne
radna subota : 2. u mjesecu

Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 208


LORA ORKIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Marija Opančar
Osijek, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 208
tel: 031/359-622
e-mail: cvijetno.obiteljska@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni datumi poslijepodne,
radna subota: 1. u mjesecu