ODLUKE – ZAPOŠLJAVANJE

24. rujan 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre u timu obiteljske medicine
u Čepinu, Grada Vukovara 6B.

PREUZMITE DOKUMENT

24. rujan 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

PREUZMITE DOKUMENT

29. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme medicinske sestre/tehničara u timu zdravstvene zaštite predškolske djece.

PREUZMITE DOKUMENT

25. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta.

PREUZMITE DOKUMENT

17. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) fizioterapeutskog tehničara.

PREUZMITE DOKUMENT

17. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

17. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

01. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta.

PREUZMITE DOKUMENT

 

01. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

01. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

01. srpanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

31. svibanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktora medicine za rad u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

31. svibanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine za rad u Višnjevcu, N. Š. Zrinskog 3.

PREUZMITE DOKUMENT

 

29. svibanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

06. svibanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

02. svibanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

02. svibanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

19. travanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktora medicine za rad u Osijeku, Prolaz Snježne Gospe 1b.

PREUZMITE DOKUMENT

 

17. travanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre/tehničara za rad u ambulantama DOMA ZDRAVLJA OSIJEK.

PREUZMITE DOKUMENT

 

17. travanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnice sestrinstva u mobilnom palijativnom timu.

PREUZMITE DOKUMENT

 

17. travanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

15. travanj 2019.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

27. ožujak 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta.

PREUZMITE DOKUMENT

 

20. ožujak 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora dentalne medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

04. ožujak 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) medicinskog administratora.

PREUZMITE DOKUMENT

 

25. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Ivanovcu, Duga 33

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

22. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora dentalne medicine

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

1. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

1. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

30. siječanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja blagajničkih poslova i višeg računovodstvenog referenta

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

10. siječanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačice

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

21. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora medicine

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

21. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) medicinske sestre/medicinska tehničara

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

21. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

18. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

10. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

10. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

05. prosinac 2018.

Obavijest ponuditeljima prijavljenim na natječaj za obavljanje usluga dentalnih tehničara.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

28. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog medicinskog administratora.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

20. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za magistra ekonomije.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

20. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

15. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta ili medicinske sestre/medicinskog tehničara.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

8. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

8. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

8. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

5. studeni 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačice.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

5. studeni 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremačice.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

30. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika na pripravnički staž.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

29. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

29. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre u timu medicine rada.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

19. listopad 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu za radiološku dijagnostiku u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

12. listopad 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Biševska 32.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

4. listopad 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog stručnog ili sveučilišnog prvostupnika/prvostupnika sestrinstva za rad u patronaži.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

3. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistra prava .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

14. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora dentalne medicine .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

14. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva doktora medicine .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

14. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora medicine .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. rujan 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. rujan 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

08. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

08. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine u Višnjevcu, N. Š. Zrinskog 3.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

03. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

03. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Ivanovcu, Duga 33 i Antunovcu, Braće Radića 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

20 srpanj 2018.

OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

12 lipanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. svibanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijemeza radno mjesto doktor dentalne medicine u Ivanovcu, Duga 33 i Antunovcu, Braće Radića 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. svibanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu za radiološku dijagnostiku u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. svibanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

04. svibanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne medicine u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

04. svibanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne medicine u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

04. svibanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne medicine u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u Vladislavcima.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u Josipovcu.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u Erdutu i Aljmašu.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

25. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u Vladislavcima.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

25. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto referenta za poslove nabave.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. veljače 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja blagajničkih poslova i višeg računovodstvenog referenta.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

31. siječanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto višeg stručnog savjetnika ekonomske struke.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

31. siječanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja blagajničkih poslova i višeg računovodstvenog referenta.

PREUZMITE DOKUMENT

 

ODLUKE – ZAPOŠLJAVANJE

 

04. ožujak 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) medicinskog administratora.

PREUZMITE DOKUMENT

 

25. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine u ordinaciji obiteljske (opće) medicine u Ivanovcu, Duga 33

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

22. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora dentalne medicine

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

1. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

1. veljače 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

30. siječanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja blagajničkih poslova i višeg računovodstvenog referenta

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

10. siječanj 2019.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačice

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

21. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) doktora medicine

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

21. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri (3) medicinske sestre/medicinska tehničara

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

21. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) patronažne sestre

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

18. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

10. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

10. prosinac 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

05. prosinac 2018.

Obavijest ponuditeljima prijavljenim na natječaj za obavljanje usluga dentalnih tehničara.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

28. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog medicinskog administratora.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

20. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za magistra ekonomije.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

20. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) doktora obiteljske (opće) medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

15. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) dentalnog asistenta ili medicinske sestre/medicinskog tehničara.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

8. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

8. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne (1) medicinske sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

8. studeni 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dvije (2) patronažne sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

5. studeni 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačice.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

5. studeni 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremačice.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

30. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika na pripravnički staž.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

29. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

29. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre u timu medicine rada.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

19. listopad 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu za radiološku dijagnostiku u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

12. listopad 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Biševska 32.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

4. listopad 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog stručnog ili sveučilišnog prvostupnika/prvostupnika sestrinstva za rad u patronaži.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

3. listopad 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora medicine.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistra prava .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

14. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora dentalne medicine .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

14. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva doktora medicine .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

14. rujan 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme doktora medicine .

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. rujan 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. rujan 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

08. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

08. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktora dentalne medicine u Višnjevcu, N. Š. Zrinskog 3.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

03. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

03. kolovoz 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Ivanovcu, Duga 33 i Antunovcu, Braće Radića 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

20 srpanj 2018.

OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinske sestre.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

12 lipanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalnog asistenta u Osijeku, Ljudevita Posavskog 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. svibanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijemeza radno mjesto doktor dentalne medicine u Ivanovcu, Duga 33 i Antunovcu, Braće Radića 2.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. svibanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu za radiološku dijagnostiku u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

11. svibanj 2018.

O B A V I J E S T kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u timu obiteljske (opće) medicine u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

04. svibanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne medicine u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV. 6.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

04. svibanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne medicine u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

04. svibanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor dentalne medicine u Tenji, Svete Ane 1.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u Vladislavcima.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u Josipovcu.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine u Erdutu i Aljmašu.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

25. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u Vladislavcima.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

25. travanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto referenta za poslove nabave.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

27. veljače 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja blagajničkih poslova i višeg računovodstvenog referenta.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

31. siječanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto višeg stručnog savjetnika ekonomske struke.

PREUZMITE DOKUMENT

 

 

31. siječanj 2018.

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja blagajničkih poslova i višeg računovodstvenog referenta.

PREUZMITE DOKUMENT