medicina_rada
MEDICINA RADA

ILIJA ČELEBIĆ , dr.med., spec. medicine rada i sporta
medicinske sestre: Marija Bastalić, Jadranka Tubić, Martina Granoša, Jasenka Karaica
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-340
e-mail: ilija.celebic@dzo.hr

RADNO VRIJEME : pon. – pet. 7.00 – 15.00 ( pauza 10.00 – 10.30 )

VERA MEDVED, dr.med., spec. medicine rada i sporta
medicinska sestra: Mirjana Sraga, Nada Marić
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/372-277
e-mail: medicina.rada.drava@dzo.hr

RADNO VRIJEME : pon. – pet. 7.00 – 15.00 ( pauza 10.00 – 10.30 )