medicina_rada
MEDICINA RADA

VERA MEDVED, dr.med., spec. medicine rada i sporta
medicinska sestra: Marija Bastalić, Nada Marić
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/372-277
e-mail: medicina.rada.drava@dzo.hr

RADNO VRIJEME : pon. – pet. 7.00 – 15.00 ( pauza 10.00 – 10.30 )