KONTAKT

Adresa:

Dom zdravlja Osijek
Park kralja Petra Krešimira IV. 6
31000 Osijek

MB: 3018784
OIB: 17004513580
ŽIRO RAČUN: HR9723900011101044834

E-mail: ravnateljstvo@dzo.hr

Telefon: +385 31 225 400

Fax: +385 31 225 330

http://www.dzo.hr

Ostale informacije:

Službenik za informiranje: Dunja Jelinić, dipl.iur.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka