ginekologija
GINEKOLOGIJA

TIM BEZ NOSITELJA  ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Ružica Periša 
Čepin, Grada Vukovara 6b, tel: 031/380-491
radno vrijeme:
Ponedjeljak  – 1. smjena (dr. Sabina Galić)
Utorak – 2. smjena (dr. Mirjana Glavaš)
Srijeda – 2. smjena (dr. Jakobović)
Četvrtak – 1. smjena (dr. Mandica Galović)
Petak – 1. smjena od 26.10.2018 (dr. Jasminka Leko)