U Domu zdravlja Osijek je 14. i 21.9.2019. organiziran Tečaj kardiopulmonalne reanimacije (KPR) i hitnih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namijenjen svim zainteresiranim zdravstvenim djelatnicima. Organizatori tečaja bili su: Livija Sušić, dr. med., specijalist internist, Vesna Samardžić-Ilić, dr. med., specijalist opće medicine, Milena Vadoci, mag. med. techn. i Nikolina Milanović, bacc. med. techn, a kao gostujući predavači pozvani su kolege endokrinolozi i kardiolozi iz KBCO: doc. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić, dr. med., Biljana Žulj, dr. med., doc. dr. sc. Aleksandar Kibel, dr. med., doc. dr. sc. Lana Maričić, dr. med., Ivica Bošnjak, dr. med., doc. dr. sc. Vjekoslav Amidžić, dr. med., Iva Jurić, dr. med. i Dražen Bedeković, dr. med. Tečaju je prisustvovalo 92 zdravstvena djelatnika DZO i timova u koncesiji, a sam se tečaj sastojao od predavanja i praktičnog dijela izvođenja vježbi postupka KPR na lutkama uz primjenu automatskih vanjskih defibrilatora (AED-a) te prepoznavanja hitnih stanja prema smišljenim scenarijima. Isti je bodovan za liječnike od strane Hrvatske liječničke komore (HLK) sa 11 bodova, za medicinske sestre/tehničare od strane Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) sa 10 bodova, te za fizioterapeute od strane Hrvatske komore fizioterapeuta (HKF) sa 6 bodova. Sudionici su tečaj ocijenili visokokvalitetnim i složili se da bi isti trebalo redovito ponavljati. S obzirom da je znanstveno dokazano kako se znanje i vještine koje se redovito ne koristi s vremenom zaboravljaju, u nekim zemljama Europske unije postoji zakonska obaveza redovitog polaganja ovakvih tečajeva od strane zdravstvenih djelatnika, što nije slučaj u Republici Hrvatskoj. Zdravstveni djelatnici na razini primarne zdravstvene zaštite nemaju priliku čestog provođenja postupka KPR, pa postoji određen strah kada se nađu u situaciji da isti trebaju primijeniti. Slijedom istog organizatori su u protekle 4 godine 3 puta isti tečaj organizirali u DZO i jednom u Domu zdravlja Valpovo, te je do sada na tečajevima prisustvovalo ukupno 324 zdravstvena djelatnika, neki i više puta. Važnost redovitog organiziranja ovakvih tečajeva prepoznat je i od strane ravnatelja DZO, gospodina Mate Lukića, dipl. soc. radnika i pročelnice za zdravstvo Osječko-Baranjske županije dr. sc. Ivane Stanić, koji su sve sudionike srdačno pozdravili i zahvalili im se na odazivu.