Prijepodnevna smjena (7:00 – 14:30 h):
7:00 – 8:00 h: vađenje krvi
8:00 – 10:00 h: naručeni pacijenti
10:00 – 10:30 h: PAUZA
10:30 – 11:15 h: naručeni pacijenti
11:15 – 11:45 h: i.m. th, previjanja, šavi ex i sl.
11:45 – 12:00 h: ARI prethodno dogovoreni tijekom radnog vremena
12:00-13:00 h : cijepljenje
13:00 – 13:30 h: telefonske konzultacije
13:30 – 14:30 h: kućne posjete ili administracija

Poslijepodnevna smjena (13:00 – 20:30 h):
13:00 – 14:00 h: cijepljenje
14:00 – 16:00 h: naručeni pacijenti
16:00 – 16:30 h: PAUZA
16:30 – 17:15 h: naručeni pacijenti
17:15 – 17:45 h: i.m. th, previjanja, šavi ex i sl.
17:45 – 18:30 h: ARI prethodno dogovoreni tijekom radnog vremena
18:30 – 19:30 h: telefonske konzultacije
19:30 – 20:30 h: kućne posjete ili administracija
Hitna stanja (bolovi u prsima, trbuhu, krvarenje…) se NE naručuju