Projekti energetske obnove zgrada Zdravstvenih ambulanti JUG II, Antunovac i Čepin sufinancirani su sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

ANTUNOVAC :

ČEPIN :

JUG 2 :