[ . . . OPŠIRNIJE . . .  – Preporuka postupanja u domovima zdravlja/ pružateljima zdravstvene zaštite na primarnoj razini . . . ]