dentalna_medicina
DENTALNA MEDICINA – OSIJEK

CENTRALNI DOM ZDRAVLJA:

RENATA LOVRIĆ, dr.med.dent., spec. pedodont
dentalni asistent: Marko Marković
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-329
e-mail: renata.lovric@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni prijepodne
radna subota: 2. u mjesecu

KLARA PARIĆ, dr.med.dent.,
dentalni asistent: Gordana Jukić
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-325
e-mail: klara.paric@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni datumi poslijepodne
radna subota: 2. u mjesecu

MIRKO SOLDO, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Jure Ljubičić, dr.med.dent.
dentalni asistent: Monika Rot
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: 031/225-325
e-mail: mirko.soldo@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: zadnja u mjesecu

ZDRAVSTVENA STANICA DRAVA:

ENA OMERAGIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Željana Kuric
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/373-450
e-mail: dentalna.drava1@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni prijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA:

ZDENKA PROBOJČEVIĆ-RISTIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Anđelka Apro  
Osijek, Trg Lava Mirskog 3
tel: 031/209-484
e-mail: zdenka.probojcevic-ristic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: 2. u mjesecu

ANA ĆALETA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Ema Šetka, dr.med.dent.
dentalni asistent: Matea Šerbedžić ( zamjena : Andrea Horvat )
Osijek, Trg Lava Mirskog 3
tel: 031/533-186
e-mail: ana.caleta@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: zadnja u mjesecu

KATARINA KOMAR MILAS, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Marija Fištrović
Osijek, Trg Lava Mirskog 3
tel: 031/533-186
e-mail: katarina.komar.milas@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni prijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

ZDRAVSTVENA STANICA INDUSTRIJSKA ČETVRT:

MARTINA ČALUŠIĆ ŠARAC, dr.med.dent.
zamjena: Igor Tomičić, dr.med.dent.
dentalni asistent: Karmela Bošnjak 
Osijek, Drinska 8
tel: 031/274-463
e-mail: martina.calusic@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni prijepodne
radna subota: 3. u mjesecu

ZDRAVSTVENA STANICA JUG II:

ELEONORA MANDŽUKIĆ, dr.med.dent.
dentalni asistent: Katica Grbavac 
Osijek, Biševska 32
tel: 031/530-360
e-mail: dentalna.jug2@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi poslijepodne, neparni datumi prijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

ZDRAVSTVENA STANICA DONJI GRAD:

MARIJA KELEMEN PETROVIĆ, dr.med.dent.
zamjena: Tena Manjarić Pavić, dr.med.dent
dentalni asistent: Jasmina Martan 
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1b
tel: 031/501-481
e-mail: marija.kelemen.petrovic.@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni poslijepodne
radna subota: 1. u mjesecu

NIKOLINA ŽUŠKIĆ, dr.med.dent. ( zamjena Hana Zajic dr.med.dent.)
dentalni asistent: Mirjana Katić 
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1b
tel: 031/501-481
e-mail: nikolina.zuskic@dzo.hr
radno vrijeme: neparni datumi prijepodne, parni poslijepodne
radna subota: 4. u mjesecu

ANTONIA ČES, dr.med.dent.
dentalni asistent: Jasmina Jelaš
Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1b
tel: 031/502-666
e-mail: dentalna.dgo@dzo.hr
radno vrijeme: parni datumi prijepodne, neparni datumi poslijepodne
radna subota: 2. u mjesecu