SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Odjel pravnih, kadrvoskih i općih poslova
Sanela Peljhan, dipl.iur. – rukovoditelj Odjela i službenik za zaštitu osobnih podataka tel: 031/225-308 , e-mail : sanela.peljhan@dzo.hr
Dunja Jelinić, dipl.iur. – viši stručni savjetnik pravne struke tel: 031/225-337
Vesna Orešković – voditelj kadrovskih i općih poslova tel: 031/225-312
Marija Petrić – referent za kadrovske i opće poslove tel:031/225-312
Jadranka Mikulić – referent za urudžbiranje, pismohranu i dostavu tel:031/225-312

Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
Darija Arambašić Ćurić, mag. oec. – rukovoditelj Odjela tel: 031/225-410
Mirko Majetić, dipl. oec. – voditelj poslova obračuna plaća i viši referent za računovodstvene poslove tel: 031/225-398
Kristina Miloloža, dipl.oec. – voditelj blagajničkih poslova i viši referent za rač.poslove tel: 031/225-398
Anđelka Grgac, referent za računovodstvene poslove-salda conti dobavljača tel: 031/225-396

Odjel plana, analize i EU projekata
Ivan Marušić, dipl.oec. – rukovoditelj Odjela plana, analize i EU projekata tel: 031/225-420
Sanja Zgrebec, referent za poslove plana i analize  tel: 031-225-396
Đurđica Đukićdipl.oec. viši stručni savjetnik ekonomske struke  tel: 031-225-425

Odjel infomatičkih poslova i zaštite na radu
Hrvoje Vuknić, dipl.ing.elektrotehnike – rukovoditelj Odjela tel: 031-225-354
Davor Kiš, kontrolor rada informatičkih sustava i stručnjak zaštite na radu I stupnja tel: 031-225-336

Odjel javne nabave
Slavica Tojagić, spec.admin.publ. – rukovoditelj Odjela tel: 031/225-310
Stjepan Dernaj, voditelj poslove nabave tel: 031/225-444

Odjel tehničkih poslova i održavanja
Robert Strugačevac, dipl.manager – rukovoditelj Odjela tel: 031/225-313
Željko Janješić, voditelj skladišnog poslovanja i tehnički referent tel: 031/225-333
Dragan Kranjčević, ing. – voditelj Odsjeka održavanja čistoće objekata i okoliša tel: 031/225-406