1. Naziv projekata:      –  Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Antunovac, Antunovac (KK.04.2.1.04.0472)

                                              –  Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Jug II, Osijek (KK.04.2.1.04.0465)

                                              –  Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Čepin, Čepin (KK.04.2.1.04.0466)

 

  1. Kratki opis projekata: Projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijskom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4cI Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2021/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Projektima energetske obnove zgrada Zdravstvenih ambulanti smanjit će toplinska energija koju navedene zgrade koriste te će se također ostvariti uštede u potrošnji prirodnog plina, električne energije i vode.

 

  1. Ciljevi i očekivani rezultati projekata: Ušteda toplinske energije za grijanje: Zdravstvena ambulanta Čepin (73,32%); Zdravstvena ambulanta Antunovac (82,7%); Zdravstvena ambulanta Jug II (71,06%)

 

  1. Ukupna vrijednost projekata: 1. Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Čepin (2.077.278,69 kn); Sufinanciranje EU (1.269.954,20 kn)
  2. Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Antunovac (1.038.988,54 kn); Sufinanciranje EU (626.357,71 kn)
  3. Energetska obnova zgrade Zdravstvene ambulante Jug II (2.313.677,74 kn); Sufinanciranje EU (1.402.270,25 kn)
  4. Razdoblje provedbe projekata: 19.10.2018. – 18.10.2020.

 

  1. Kontakt osobe: Mato Lukić (ravnatelj Doma zdravlja Osijek); Ivan Marušić (rukovoditelj Odjela plana, analize i EU projekata)