Dom zdravlja Osijek

Pitanja i Odgovori

Op?enito

Mogu li promijeniti svog lije?nika i kako?

Nemam zdravstveno osiguranje, mogu li oti?i na pregled?